شرکت سهند تبریز فعالیت خود را از سال 1381 بعنوان تولید کننده و وارد کننده ملزومات چاپ و بسته بندی آغاز نموده است. در طی سال های اخیر این شرکت با پیاده کردن استراتژی های اثر بخش و با داشتن برنامه های مدون و حمایت از مشتریان خود، توانسته بعنوان یکی از تولید و وارد کنندگان  در ارایه خدمات به خانواده بزرگ صنعت  چاپ ایفاء نقش نماید.