اتیلن گلیکول
آبان ۲۷, ۱۳۹۶
مرکب یو وی
آذر ۲۵, ۱۳۹۶

مرکب هوا خشکاين مركبها به شدت غليظ هستند و فقط قابليت استفاده در دستگاههاي چاپ افست را دارند.
دستگاههاي افست بهترين كيفيت چاپي را در بين انواع مركب ايجاد مي كنندو همچنين كم هزينه ترين و ارزانترين نوع مركب بواسطه تيراژ بالاي آن در مقايسه با مركبهاي سيلك و اسكرين و فلكسو است.
فارسی