لاستیک سیلندری (برای چاپ روی قوطی فلزی)
آبان ۲۷, ۱۳۹۶

لاستیک سیلندری ( برای چاپ روی کاغذ )


لاستیک سیلندری یا همان (بلنکت) در جهت انتقال مرکب به کاغذ استفاده می شود به طریقی که, با لایه های منعطفی که رویشان است مرکبها برروی آنها تجمع کرده و با لایه های زیرینی که استقامت لایه رویه را تضمین میکنند عمل چاپ را امکان پذیر می کنند.
بلانکتهای مخصوص چاپ افست این امکان را فراهم میکند تا استقامت خود در قبال فشار ناشی از کاغذ و یا مقوا بر روی آن تاثیر معکوس و در نهایت به چاپ بهتر سر انجام دهد.

لاستیک سیلندری برای چاپ روی کاغذ
فارسی