لاستیک سیلندری (برای چاپ روی قوطی فلزی)
آبان ۲۷, ۱۳۹۶
اتیل استات
آبان ۲۷, ۱۳۹۶

ایزو پروپیل الکی ( صنعتی )


از عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ و وابستگی شدید این صنعت به ایزوپروپیل به این دلیل می‌باشد که: دمای آب را در دستگاه‌های چاپ بسیار پائین نگاه می‌دارد و قابلیت تبخیر آن بسیار بالا است.
ایزو پروپیل صنعتی
فارسی